ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Εκμαθηση Ποντιακής Λύρας Κοινό των Ποντίων
 Το κοινό των Ποντίων αποτελεί ένα συμβουλευτικό σώμα το οποίο σχηματίζεται για λόγους συμπαραστάσεως παρά την Διοικούσα Επιτροπή του Προσκυνήματος. 

Τούτο το σώμα συνέρχεται σε συνεδρίαση ανά τον χρόνο μία φορά αποτελούμενο από προσωπικότητες αριστίνδην παρά της Διοίκησης, καθώς αρχιερέων και πολιτικών, καταγόμενων εκ Πόντου. 

Το Κοινό των Ποντίων σε συνέλευση εκλέγει δια ψηφοφορίας δύο (2) μέλη στην Διοικούσα Επιτροπή του Προσκυνήματος. Για αυτή την διαδικασία εκλογής, καλούνται δια γραπτής πρόσκλησης, δια μέσο του τύπου αλλά και του διαδικτύου, εκπρόσωποι αναγνωρισμένων Ποντιακών Σωματείων, κάθε τρία (3) χρόνια και δια της πλειοψηφίας εκλέγονται τα δύο (2) μέλη εκ της ενδεκαμελούς (11) Διοικούσας Επιτροπής του Προσκυνήματος. 

Το Σωματείο “Παναγία Σουμελά” μετέχει με έξι (6) μέλη στην ενδεκαμελή (11) Διοικούσα Επιτροπή του Προσκυνήματος, βάση του άρθρου 109 του Συντάγματος, καθώς το εν λόγο Ν.Π.Δ.Δ. προήλθε από δική του ιδιωτική πρωτοβουλία, πρόταση που περιελήφθη στο Β.Δ. 926/ 1966.    '
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Εγγραφή στο newsletter
Ακολουθήστε μας
Back to top