ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Εκμαθηση Ποντιακής Λύρας Ιστορικό Σωματείου

Το Σωματείο “Παναγία Σουμελά” ιδρύθηκε το έτος 1951 από τον Φίλωνα Κτενίδη και μέχρι το έτος 1966 δημιούργησε στον ιδιόκτητο χώρο των πεντακοσίων στρεμμάτων, το Προσκύνημα “Παναγία Σουμελά”, το οποίο και διοίκησε με ένδεκα (11) μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου με βάση τον Αστικό Κώδικα και το Καταστατικό του έως το 1966.

Ο χώρος των πεντακοσίων στρεμμάτων χορηγήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας και την Κοινότητα Καστανιάς με σκοπό την επανίδρυση της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά. Ο σκοπός αυτός υλοποιήθηκε από το Σωματείο “Παναγία Σουμελά”, στο οποίο Σωματείο παραχωρήθηκε η Σεπτή Εικόνα της Παναγίας Σουμελά, μετά και την σύμφωνη γνώμη του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Η παραχώρηση της σεπτής εικόνας της Παναγίας Σουμελά, έγινε με βάση και το υπ' αριθμ. 94456/3466 της 3-11-1952 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. Το έγγραφο αυτό της παραχώρησης προς το Σωματείο “Παναγία Σουμελά” της σεπτής εικόνας της Παναγίας Σουμελά, κοινοποιήθηκε την περίοδο εκείνη προς το Βυζαντινό Μουσείο και στην Εκκλησία της Ελλάδος, δια της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Εγγραφή στο newsletter
Ακολουθήστε μας
Back to top